Česká výroba ze dřeva a korku | Doprava zdarma nad 700 Kč
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
22.03.2023
AKTUÁLNÍ VÝROBNÍ A DODACÍ DOBA: Houpačková sezóna v plném proudu
Již během března jste nás potěšili velkým zájmem o zahradní konstrukce! Vyrábíme, doručujeme a montujeme o stošest a děláme vše pro to, abychom Vám do... číst celé
30.01.2023
Hledáte valentýnské dárky? My vám je vyrobíme!
Blíží se Valentýn, kdy rádi obdarováváme ty, které milujeme.  Vedle prvního máje, výročí, svateb a dále je to další z příležitostí, pro kterou se h... číst celé
15.09.2022
Přijďte na BRDSKÉ STROMSÁZENÍ v sobotu 17. 9. 2022!
Zasaďte si spolu s rodinou nebo přáteli svůj ovocný strom v unikátní brdské krajině, na krásných Padrťských pláních! Jedná se o lokalitu, která byla... číst celé
Zobrazit všechny novinky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Petr Houžva

Tento článek obsahuje VOP Petra Houžvy a v pořadí za ním naleznete VOP Patricie Houžvové.


Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup v internetovém obchodě www.houwood.cz od prodávajícího Petra Houžvy
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1          Základní ustanovení

1.1         Prodávající


Petr Houžva
Sídlo: Zalány 2, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 07443552
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Neplátce DPH.
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Obecním živnostenským úřadem Příbram.

E-mail: info@houwood.cz (dále jen ,,Prodávající“)

 

1.2         Kupující

              Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel. Kupujícím pro účely těchto Obchodních podmínek může být pouze fyzická osoba nepodnikatel (tj. spotřebitel), jež mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s Prodávajícím Smlouvu. V případě, že osoba uzavře s Prodávajícím Smlouvu na základě Objednávky, ve které uvede IČO nebo DIČ, jedná se o podnikatele ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a tudíž se na ní nevztahují tyto Obchodní podmínky.

 

1.3         Obchodní podmínky

              Tyto obchodní podmínky Prodávajícího představují obchodní podmínky podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky společně se Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) upravují smluvní podmínky závazkového vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je založen na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen ,,Obchodní podmínky“). Kopii Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Kupující uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.houwood.cz (dále jen ,,e-shop“) anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@houwood.cz.

 

1.4         Objednávka

              Projev vůle Kupujícího, činěn prostřednictvím e-shopu anebo elektronické pošty, jejímž předmětem je požadavek Kupujícího na dodání předmětu koupě, tj. zboží nebo služeb nabízených Prodávajícím. Takovýto projev vůle (objednávka Kupujícího) představuje návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku, a to konkrétně kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. zákona občanského zákoníku (dále jen ,,Objednávka“). Objednávka je Prodávajícímu adresována Kupujícím zpravidla elektronicky, zejm. prostřednictvím e-shopu dostupného na internetových stránkách www.houwood.cz případně prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@houwood.cz.

 

1.5         Smlouva

              Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena kupní smlouva podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen ,,Smlouva“). Potvrzením (akceptací) Objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím právně závazkový vztah, jež se řídí podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky) a těmito Obchodními podmínkami. Potvrzená Objednávka představuje Smlouvu.

 

1.6         Předmět koupě (zboží a související služby)

              Na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky) se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá předmět koupě (zboží) a poskytne související službu, je-li Kupujícím objednána, jmenovitě provede nátěr či montáž zboží, které jsou předmětem Objednávky (dále jen ,,Předmět koupě“ anebo též ,,zboží“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě (potvrzené Objednávce) a těchto Obchodních podmínkách. Předmět koupě znamená jednotlivě anebo co do množství určenou hmotnou (movitou) věc anebo hmotné (movité) věci a jejich součásti a příslušenství a související služby, které se Prodávající zavazuje na základě Smlouvy dodat a poskytnout Kupujícímu.

 

2          Informace o zboží (výrobcích), službách a cenách

2.1          Informace o výrobcích (dále také ,,zboží“), včetně uvedení cen jednotlivých výrobků a jejich hlavních charakteristických vlastností, jsou uvedeny v popisu u jednotlivého zboží v katalogu zboží webové stránky. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty z důvodu, že prodávající není plátcem DPH, dále jsou ceny uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek, jako je výroba zboží na zakázku.

2.2          Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu webové stránky. Ceny služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty z  důvodu, že prodávající není plátcem DPH, dále jsou ceny uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek, jako je výroba zboží na zakázku.

2.3          Veškerá prezentace výrobků a služeb umístěná na webové stránce je zcela informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto výrobků a služeb.

2.4          Na webové stránce jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků. Zveřejněny jsou v samostatném informativním článku a v procesu objednávky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5          Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

3          Sdělení Prodávajícího před uzavřením Smlouvy

3.1          V souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje Prodávající Kupujícímu tyto informace:

3.1.1         Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Tyto náklady se řídí podmínkami poskytovatele takovéto služby, jehož zákazníkem je Kupující. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky za náklady na prostředky komunikace na dálku.

3.1.2         Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu vyplývá ze Smlouvy (potvrzené Objednávky) a je odvislý od způsobu zaplacení kupní ceny za zboží zvolený Kupujícím. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostně je povinností Kupujícího zaplatit cenu za zboží před jeho fyzickým převzetím. Zaplacení zálohy na kupní cenu zboží může Prodávající požadovat například v případě požadavku na dodání specifického zboží, nebo zboží o vyšší hodnotě.

3.1.3         Prodávající neuzavírá s Kupujícím žádnou smlouvu na dobu neurčitou ani smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění.

3.1.4         Ceny zboží a služeb souvisejících s dodáním zboží jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH a uvedené ceny jsou včetně veškerých dalších poplatků stanovených zákonem anebo vyplývajících ze Smlouvy. Náklady na dodání zboží (dopravné) se liší podle zvolené metody převzetí zboží, poskytovatele dopravy, způsobu úhrady a místa dodání zboží.

3.1.5         Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v článku 6 těchto Obchodních podmínek.

3.1.6         Kupující spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy (kupní smlouvy) nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen ,,spotřebitelský spor“) s výjimkou smluv zákonem výslovně stanovených. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast předmětu plnění dle Smlouvy dána působnost České obchodní inspekce, případně jiného subjektu pověřeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kupující spotřebitel je oprávněn kontaktovat Českou obchodní inspekci na internetové stránce www.coi.cz a postupovat dle informací zveřejněných na uvedené internetové stránce ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má též právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.


4          Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1          Kupující provádí objednávku zboží a služeb těmito způsoby:

4.1.1         Vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.houwood.cz;

4.1.2         Nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@houwood.cz.

4.2          Při zadávání objednávky si Kupující vybere výrobek (zboží), případně související službu, počet kusů výrobků (zboží), způsob platby a způsob doručení.

4.3          Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu způsobem kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

4.4          Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

4.5          V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

4.6          Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o stanovení termínu doručení prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo uvedené na internetových stránkách nebo na e-mail Prodávajícího, který je uveden v těchto obchodních podmínkách i na internetových stránkách.

4.7          V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny výrobku na internetové stránce nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

 

 

5          Platební a dodací podmínky

5.1          Ceny zboží a služeb (předmětu koupě) a případné náklady spojené s dodáním zboží (dopravné) dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

       Bezhotovostně předem převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 228187051/0600, vedený u MONETA
       Money Bank v České republice, VS: číslo objednávky; nebo

V hotovosti při osobním převzetí předmětu koupě; nebo

Dobírkou při doručení přepravní společností.

5.2          Kupní cena

5.2.1         Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží a/nebo služby (předmět koupě) nejpozději při převzetí předmětu koupě. V případě bezhotovostní platby je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu. V případě platby v hotovosti či v případně platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.2.2         Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním výrobků ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním předmětu koupě.

5.2.3         Cena za dopravné je jasně patrná v objednávkovém procesu a také před finálním potvrzením objednávky.

5.2.4         V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.2.5         Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před doručením zboží či poskytnutím služeb není zálohou.

5.3            Předmět koupě je Kupujícímu dodán a poskytnut:

Na adresu určenou Kupujícím v objednávce dopravcem, kterého Kupující zvolil z nabídky;

Prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil,

Osobním vyzvednutím na písemně sjednané adrese.

5.4          Volbu způsobu dodání provádí Kupující během objednávání zboží.

5.5          Předmět koupě je Kupujícímu dodán a poskytnut zpravidla v dodací lhůtě do 30 dní od přijetí objednávky, není-li před uzavřením kupní smlouvy ujednáno jinak.

5.6          Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto vybraným způsobem dopravy.

5.7          Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat výrobky na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít výrobky při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno výrobky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8          Při převzetí výrobků od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.9          Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu. Fakturu Prodávající zašle v příloze Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího před fyzickým převzetím zboží.

5.10      Kupující nabývá vlastnické právo k výrobkům zaplacením celé kupní ceny za zboží, a to včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím výrobků.

5.11      Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu výrobku přechází na Kupujícího okamžikem převzetí výrobku nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost výrobek převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Do té doby je odpovědnost na Prodávajícím.

 

6          Odstoupení od Smlouvy

6.1      Právo odstoupit od Smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem (prodej na dálku), a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle první věty běží:
i) v případě Smlouvy (kupní smlouvy) ode dne převzetí zboží, nebo ii) v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2         Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy:

6.2.1         Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce výrobku, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, například změny rozměrů a podobně.

6.2.2         V dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.3      Odstoupení od kupní smlouvy

6.3.1         Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.

6.3.2         Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím, dostupný jako příloha těchto obchodních podmínek na internetových stránkách www.houwood.cz nebo dostupný k odeslání na e-mailovou adresu po vyžádání. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.4      Vypořádání po odstoupení

6.4.1         Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu výrobky do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.2         Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.4.3         Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující výrobek předá nebo prokáže, že výrobek Prodávajícímu odeslal.

6.4.4         Výrobky musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Vrátí-li Kupující Prodávajícímu zboží poškozené, opotřebené a znečištěné, pak nárok na náhradu škody vzniklé na výrobku je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.4.5         Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem koupě je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

6.5      Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti materiálu potřebného k výrobě, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží týkající se výrobku objednaného Kupujícím. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

 

 

 

7          Práva z vadného plnění

7.1         Práva Kupujícího

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2158 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

7.2      Zákonná záruka za jakost

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Uvedené ustanovení se podle ust. § 2167 občanského zákoníku nepoužije mj. na opotřebení věci (zboží) způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
Projeví-li se vada na zboží v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.3      Práva z vady

Je-li zboží vadné, může Kupující spotřebitel uplatnit podle svého požadavku následující právo:

7.3.1         Právo na bezplatné odstranění vady; nebo

7.3.2         Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny;

není-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může uplatnit Kupující namísto práva dle 7.3.1 nebo 7.3.2. toto právo vady:

7.3.3         Právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti; nebo

7.3.4         Právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení kupní ceny v plné výši, není-li oprava nebo výměna zboží možná.

Tímto nejsou jakkoliv dotčena práva ani povinnosti Kupujícího dle ust. § 2099 až § 2112, a dále též ani ust. § 2113 až 2117 občanského zákoníku.

 

7.4         Neuspokojení práva

Prodávající není povinen uspokojit právo z vady uplatněné Kupujícím pokud tak stanoví zákon, nebo pokud prokáže, že Kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl, vadu způsobil Kupující, nebo se jedná o vadu, na níž se záruka nevztahuje za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

 

7.5         Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinen vždy řádně zkontrolovat celý obal zásilky a zboží důkladně prohlédnout. Zjevnou vadu je Kupující povinen neprodleně písemně oznámit dopravci a Prodávajícímu. Pokud je zboží předáváno přímo Prodávajícím, oznámí Kupující zjevnou vadu na místě přímo Prodávajícímu. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.6      Jakost při převzetí

7.6.1        Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující výrobek převzal:

7.6.1.1         má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné,

7.6.1.2         se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.6.1.3         výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.6.1.4         je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.6.1.5         výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.6.2        Zjistí-li Kupující vadu, která se vyskytla v průběhu 6 měsíců (šesti měsíců) od převzetí, bude se mít za to, že zboží mohlo být vadné již při jeho převzetí. Kupující je podle zákona oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od jeho převzetí. Tento druh ustanovení se však nepoužije u zboží, které bylo v danou dobu prodáváno za nižší cenu na vadě, pro kterou byla věc zlevněna, ovšem na opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, u kterého je prokazatelné nebo viditelné opotřebení odpovídající míře používání, kterou dané zboží mělo již při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.7      Způsob uplatnění odpovědnosti za vady

7.7.1         V případě výskytu vady je oprávněn Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci. Kupující může reklamaci předložit nejlépe elektronickou poštou, nebo také písemně na kontaktní adresu Prodávajícího. Vady na zboží, které Kupující uplatňuje, je Kupující povinen popsat a předmětné vadné zboží na své náklady dopravit na místo reklamace určené Prodávajícím. Pokud předmětné vadné zboží nelze dopravit běžnou poštovní cestou, Prodávající si dané zboží sám vyzvedne u Kupujícího za částku shodnou s částkou účtovanou za běžné doručení zboží Prodávajícím. V případě, že Prodávající neurčí jiné místo uplatnění odpovědnosti za vady, je místo uplatnění odpovědnosti za vady shodné s kontaktní adresou. V případě, že Kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, je povinen k takto reklamovanému zboží doložit všechny potřebné dokumenty a to doklad, který byl Kupujícímu vystaven ze strany Prodávajícího při koupi zboží (faktura) a dále též i oznámit právo z vady, které uplatňuje (např. právo na odstranění vady opravou věci, či právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, či jiné).

7.7.2         Prodávající je povinen přijmout reklamaci na kontaktní adrese i v sídle podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.7.3         Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

7.7.4         Prodávající písemně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky informuje Kupujícího o výsledku reklamace. Prostřednictvím e-mailu Prodávající doručí Kupujícímu v příloze protokol o provedení opravy a doby jejího trvání.

7.7.5         Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.7.6         V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

7.7.7         Volbu způsobu reklamace má Kupující.

7.7.8         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.7.9         Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

 

7.8      Omezení záruky

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží způsobené:

7.8.1         Neodborným použitím

7.8.2         Použitím, které je v rozporu s účelem, k němuž se zboží hodí nebo je určeno

7.8.3         Nedodržením instrukcí v návodu k obsluze či návodu k sestavení

7.8.4         Mechanickým poškozením

7.8.5         Běžným opotřebením nebo nadužíváním

7.8.6         Živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy nebo jinou vyšší mocí

7.8.7         V jiných případech stanovených těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem nebo zákonem

7.8.8         Prodávající není povinen od kupujícího převzít požadavek na reklamaci zboží, které mělo v popisu vlastností uvedené možné změny své struktury způsobené zanedbanou péčí a/nebo  dané změny patří mezi přirozené vlastnosti materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno; mezi možné znaky zanedbané péče mohou být výskyt prasklin, změny barev, prohloubeniny, plíseň. Tento odstavec se může uplatnit pouze u věci zhotovené z materiálu: masivního/celistvého kusu dřeva. Informaci o materiálu, ze kterého je věc zhotovena naleznete v popisu daného výrobku.

 

8          Zákaznický účet

8.1          Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání výrobků a služeb a vytvářet veřejné recenze výrobků a služeb na webové stránce. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

8.2          Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání výrobků a služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující povinen při jakékoliv jejich změně neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3          Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zřízeného zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

8.4          Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

8.5          Kupující se zavazuje že pokud své uživatelské jméno a heslo sdělí třetí osobě/osobám, nebo nebude mít dostatečně silné heslo zabezpečující zákaznický účet proti vniknutí a třetí osoba/osoby sjednají u prodávajícího objednávky, které budou prodávajícím potvrzeny, po tomto zjištění musí Kupující Prodávajícího neprodleně kontaktovat a bude povinen zaplatit veškeré výlohy spojené s výrobou, balným a doručením výrobků Prodávajícímu.

8.6          Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než pět let, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek.

8.7          Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

9          Doručování písemností

9.1          Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2          Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách (info@houwood.cz) .

9.3          Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9.4          Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany Kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů.

 

10     Osobní údaje a jejich ochrana

10.1      Osobní údaje Kupujícího

Kupující podáním Objednávky souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a shromažďovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to za účelem plnění předmětu Smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající zpracovává a shromažďuje, a též je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním či shromažďováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Též Kupující podáním Objednávky souhlasí s vedením v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou pro zákonné povinnosti Prodávajícího.

10.2      Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající předává dopravci, kterému jsou osobní údaje Kupujícího předávány v rozsahu potřebném pro doručení objednaného zboží.

10.3          Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího v článku s názvem Ochrana soukromí.

 

 

11     Mimosoudní řešení sporů

11.1      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

11.2      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tímto není jakkoliv dotčeno právo kterékoliv ze stran řešit případný spor prostřednictvím obecných českých soudů dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudná řád, v platném znění.

 

12     Závěrečná ustanovení

12.1      Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2      Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.4      Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

12.5      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.6      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7      Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dnem 11. 1. 2022. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek je přístupná na internetových stránkách Prodávajícího. Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny, přičemž tímto není, jakkoliv dotčeno právo Prodávajícího vydat nové obchodní podmínky, jež se budou vztahovat na nově založené závazkové vztahy.

12.8      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.9    Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.10   Kontaktní údaje Prodávajícího:
Petr Houžva
adresa sídla a pro doručování: Zalány 2, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
adresa elektronické pošty: info@houwood.cz
telefon: +420 725 120 249

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 11. 1. 2022
Aktualizace dne 2. 5. 2022: Změna sídla

Příloha PDF: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - prodávající Petr Houžva

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Patricie Houžvová

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup v internetovém obchodě www.houwood.cz od prodávající Patricie Houžvové
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1          Základní ustanovení

1.1         Prodávající

Patricie Houžvová
Sídlo: Spojovací 348, 763 21 Slavičín
IČO: 09913823

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Neplátce DPH.
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Luhačovice.

E-mail: info@houwood.cz
E-shop: www.houwood.cz


(dále jen ,,Prodávající“)

 

1.2         Kupující

              Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel. Kupujícím pro účely těchto Obchodních podmínek může být pouze fyzická osoba nepodnikatel (tj. spotřebitel), jež mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s Prodávajícím Smlouvu. V případě, že osoba uzavře s Prodávajícím Smlouvu na základě Objednávky, ve které uvede IČO nebo DIČ, jedná se o podnikatele ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a tudíž se na ní nevztahují tyto Obchodní podmínky.

 

(dále jen ,,Kupující“)

 

1.3         Obchodní podmínky

              Tyto obchodní podmínky Prodávajícího představují obchodní podmínky podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky společně se Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) upravují smluvní podmínky závazkového vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je založen na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen ,,Obchodní podmínky“). Kopii Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Kupující uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.houwood.cz (dále jen ,,e-shop“) anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@houwood.cz.

 

1.4         Objednávka

              Projev vůle Kupujícího, činěn prostřednictvím e-shopu anebo elektronické pošty, jejímž předmětem je požadavek Kupujícího na dodání předmětu koupě, tj. zboží nebo služeb nabízených Prodávajícím. Takovýto projev vůle (objednávka Kupujícího) představuje návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku, a to konkrétně kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. zákona občanského zákoníku (dále jen ,,Objednávka“). Objednávka je Prodávajícímu adresována Kupujícím zpravidla elektronicky, zejm. prostřednictvím e-shopu dostupného na internetových stránkách www.houwood.cz případně prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@houwood.cz.

 

1.5         Smlouva

              Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena kupní smlouva podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen ,,Smlouva“). Potvrzením (akceptací) Objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím právně závazkový vztah, jež se řídí podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky) a těmito Obchodními podmínkami. Potvrzená Objednávka představuje Smlouvu.

 

1.6         Předmět koupě (zboží)

              Na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky) se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá předmět koupě (zboží), které je předmětem Objednávky (dále jen ,,Předmět koupě“ anebo též ,,zboží“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě (potvrzené Objednávce) a těchto Obchodních podmínkách. Předmět koupě znamená jednotlivě anebo co do množství určenou hmotnou (movitou) věc anebo hmotné (movité) věci a jejich součásti a příslušenství, které se Prodávající zavazuje na základě Smlouvy dodat a poskytnout Kupujícímu.

 

2          Informace o zboží (výrobcích) a cenách

2.1          Informace o výrobcích (dále také ,,zboží“), včetně uvedení cen jednotlivých výrobků a jejich hlavních charakteristických vlastností, jsou uvedeny v popisu u jednotlivého zboží v katalogu zboží webové stránky. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty z důvodu, že prodávající není plátcem DPH, dále jsou ceny uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek, jako je výroba zboží na zakázku.

2.2          Veškerá prezentace výrobků umístěná na webové stránce je zcela informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto výrobků.

2.3          Na webové stránce jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků. Zveřejněny jsou v samostatném informativním článku a v procesu objednávky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4          Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

3          Sdělení Prodávajícího před uzavřením Smlouvy

3.1          V souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje Prodávající Kupujícímu tyto informace:

3.1.1         Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Tyto náklady se řídí podmínkami poskytovatele takovéto služby, jehož zákazníkem je Kupující. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky za náklady na prostředky komunikace na dálku.

3.1.2         Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu vyplývá ze Smlouvy (potvrzené Objednávky) a je odvislý od způsobu zaplacení kupní ceny za zboží zvolený Kupujícím. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostně je povinností Kupujícího zaplatit cenu za zboží před jeho fyzickým převzetím. Zaplacení zálohy na kupní cenu zboží může Prodávající požadovat například v případě požadavku na dodání specifického zboží, nebo zboží o vyšší hodnotě.

3.1.3         Prodávající neuzavírá s Kupujícím žádnou smlouvu na dobu neurčitou ani smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění.

3.1.4         Ceny zboží a služeb souvisejících s dodáním zboží jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH a uvedené ceny jsou včetně veškerých dalších poplatků stanovených zákonem anebo vyplývajících ze Smlouvy. Náklady na dodání zboží (dopravné) se liší podle zvolené metody převzetí zboží, poskytovatele dopravy, způsobu úhrady a místa dodání zboží.

3.1.5         Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v článku 6 těchto Obchodních podmínek.

3.1.6         Kupující spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy (kupní smlouvy) nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen ,,spotřebitelský spor“) s výjimkou smluv zákonem výslovně stanovených. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast předmětu plnění dle Smlouvy dána působnost České obchodní inspekce, případně jiného subjektu pověřeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kupující spotřebitel je oprávněn kontaktovat Českou obchodní inspekci na internetové stránce www.coi.cz a postupovat dle informací zveřejněných na uvedené internetové stránce ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má též právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.


4          Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1          Kupující provádí objednávku zboží a služeb těmito způsoby:

4.1.1         Vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.houwood.cz;

4.1.2         Nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@houwood.cz.

4.2          Při zadávání objednávky si Kupující vybere výrobek (zboží), počet kusů výrobků (zboží), způsob platby a způsob doručení.

4.3          Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu způsobem kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

4.4          Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

4.5          V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

4.6          Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o stanovení termínu doručení prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo uvedené na internetových stránkách nebo na e-mail Prodávajícího, který je uveden v těchto obchodních podmínkách i na internetových stránkách.

4.7          V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny výrobku na internetové stránce nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

 

5          Platební a dodací podmínky

5.1          Ceny zboží a služeb (předmětu koupě) a případné náklady spojené s dodáním zboží (dopravné) dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

       Bezhotovostně předem převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 209176883/0600, vedený u MONETA
       Money Bank v České republice, VS: číslo objednávky; nebo

V hotovosti při osobním převzetí předmětu koupě; nebo

Dobírkou při doručení přepravní společností.

5.2          Kupní cena

5.2.1         Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží a/nebo služby (předmět koupě) nejpozději při převzetí předmětu koupě. V případě bezhotovostní platby je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu. V případě platby v hotovosti či v případně platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.2.2         Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním výrobků ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním předmětu koupě.

5.2.3         Cena za dopravné je jasně patrná v objednávkovém procesu a také před finálním potvrzením objednávky.

5.2.4         V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.2.5         Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před doručením zboží či poskytnutím služeb není zálohou.

5.3            Předmět koupě je Kupujícímu dodán a poskytnut:

Na adresu určenou Kupujícím v objednávce dopravcem, kterého Kupující zvolil z nabídky;

Prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil,

Osobním vyzvednutím na písemně sjednané adrese.

5.4          Volbu způsobu dodání provádí Kupující během objednávání zboží.

5.5          Předmět koupě je Kupujícímu dodán a poskytnut zpravidla v dodací lhůtě do 30 dní od přijetí objednávky, není-li před uzavřením kupní smlouvy ujednáno jinak.

5.6          Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto vybraným způsobem dopravy.

5.7          Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat výrobky na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít výrobky při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno výrobky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8          Při převzetí výrobků od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.9          Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu. Fakturu Prodávající zašle v příloze Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího před fyzickým převzetím zboží.

5.10      Kupující nabývá vlastnické právo k výrobkům zaplacením celé kupní ceny za zboží, a to včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím výrobků.

5.11      Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu výrobku přechází na Kupujícího okamžikem převzetí výrobku nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost výrobek převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Do té doby je odpovědnost na Prodávajícím.

 

6          Odstoupení od Smlouvy

6.1      Právo odstoupit od Smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem (prodej na dálku), a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle první věty běží:
i) v případě Smlouvy (kupní smlouvy) ode dne převzetí zboží, nebo ii) v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2         Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy:

6.2.1         Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce výrobku, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, například změny rozměrů a podobně.

6.2.2         V dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.3      Odstoupení od kupní smlouvy

6.3.1         Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.

6.3.2         Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím, dostupný jako příloha těchto obchodních podmínek na internetových stránkách www.houwood.cz nebo dostupný k odeslání na e-mailovou adresu po vyžádání. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.4      Vypořádání po odstoupení

6.4.1         Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu výrobky do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.2         Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.4.3         Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující výrobek předá nebo prokáže, že výrobek Prodávajícímu odeslal.

6.4.4         Výrobky musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Vrátí-li Kupující Prodávajícímu zboží poškozené, opotřebené a znečištěné, pak nárok na náhradu škody vzniklé na výrobku je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.4.5         Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem koupě je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

6.5      Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti materiálu potřebného k výrobě, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží týkající se výrobku objednaného Kupujícím. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

 

 

 

7          Práva z vadného plnění

7.1         Práva Kupujícího

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2158 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

7.2      Zákonná záruka za jakost

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Uvedené ustanovení se podle ust. § 2167 občanského zákoníku nepoužije mj. na opotřebení věci (zboží) způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
Projeví-li se vada na zboží v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.3      Práva z vady

Je-li zboží vadné, může Kupující spotřebitel uplatnit podle svého požadavku následující právo:

7.3.1         Právo na bezplatné odstranění vady; nebo

7.3.2         Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny;

není-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může uplatnit Kupující namísto práva dle 7.3.1 nebo 7.3.2. toto právo vady:

7.3.3         Právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti; nebo

7.3.4         Právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení kupní ceny v plné výši, není-li oprava nebo výměna zboží možná.

Tímto nejsou jakkoliv dotčena práva ani povinnosti Kupujícího dle ust. § 2099 až § 2112, a dále též ani ust. § 2113 až 2117 občanského zákoníku.

 

7.4         Neuspokojení práva

Prodávající není povinen uspokojit právo z vady uplatněné Kupujícím pokud tak stanoví zákon, nebo pokud prokáže, že Kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl, vadu způsobil Kupující, nebo se jedná o vadu, na níž se záruka nevztahuje za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

 

7.5         Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinen vždy řádně zkontrolovat celý obal zásilky a zboží důkladně prohlédnout. Zjevnou vadu je Kupující povinen neprodleně písemně oznámit dopravci a Prodávajícímu. Pokud je zboží předáváno přímo Prodávajícím, oznámí Kupující zjevnou vadu na místě přímo Prodávajícímu. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.6      Jakost při převzetí

7.6.1        Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující výrobek převzal:

7.6.1.1         má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné,

7.6.1.2         se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.6.1.3         výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.6.1.4         je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.6.1.5         výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.6.2        Zjistí-li Kupující vadu, která se vyskytla v průběhu 6 měsíců (šesti měsíců) od převzetí, bude se mít za to, že zboží mohlo být vadné již při jeho převzetí. Kupující je podle zákona oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od jeho převzetí. Tento druh ustanovení se však nepoužije u zboží, které bylo v danou dobu prodáváno za nižší cenu na vadě, pro kterou byla věc zlevněna, ovšem na opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, u kterého je prokazatelné nebo viditelné opotřebení odpovídající míře používání, kterou dané zboží mělo již při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.7      Způsob uplatnění odpovědnosti za vady

7.7.1         V případě výskytu vady je oprávněn Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci. Kupující může reklamaci předložit nejlépe elektronickou poštou, nebo také písemně na kontaktní adresu Prodávajícího. Vady na zboží, které Kupující uplatňuje, je Kupující povinen popsat a předmětné vadné zboží na své náklady dopravit na místo reklamace určené Prodávajícím. Pokud předmětné vadné zboží nelze dopravit běžnou poštovní cestou, Prodávající si dané zboží sám vyzvedne u Kupujícího za částku shodnou s částkou účtovanou za běžné doručení zboží Prodávajícím. V případě, že Prodávající neurčí jiné místo uplatnění odpovědnosti za vady, je místo uplatnění odpovědnosti za vady shodné s kontaktní adresou. V případě, že Kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, je povinen k takto reklamovanému zboží doložit všechny potřebné dokumenty a to doklad, který byl Kupujícímu vystaven ze strany Prodávajícího při koupi zboží (faktura) a dále též i oznámit právo z vady, které uplatňuje (např. právo na odstranění vady opravou věci, či právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, či jiné).

7.7.2         Prodávající je povinen přijmout reklamaci na kontaktní adrese i v sídle podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.7.3         Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

7.7.4         Prodávající písemně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky informuje Kupujícího o výsledku reklamace. Prostřednictvím e-mailu Prodávající doručí Kupujícímu v příloze protokol o provedení opravy a doby jejího trvání.

7.7.5         Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.7.6         V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

7.7.7         Volbu způsobu reklamace má Kupující.

7.7.8         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.7.9         Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

 

7.8      Omezení záruky

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží způsobené:

7.8.1         Neodborným použitím

7.8.2         Použitím, které je v rozporu s účelem, k němuž se zboží hodí nebo je určeno

7.8.3         Nedodržením instrukcí v návodu k obsluze či návodu k sestavení

7.8.4         Běžným opotřebením nebo nadužíváním

7.8.5         Živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy nebo jinou vyšší mocí

7.8.6         V jiných případech stanovených těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem nebo zákonem

7.8.7         Prodávající není povinen od kupujícího převzít požadavek na reklamaci zboží, které mělo v popisu vlastností uvedené možné změny své struktury způsobené zanedbanou péčí a/nebo  dané změny patří mezi přirozené vlastnosti materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno; mezi možné znaky zanedbané péče mohou být výskyt drobných prasklin, změny barev, prohloubeniny. Tento odstavec se může uplatnit pouze u věci zhotovené z materiálu: masivního/celistvého kusu dřeva. Informaci o materiálu, ze kterého je věc zhotovena naleznete v popisu daného výrobku.

 

8          Zákaznický účet

8.1          Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání výrobků a služeb a vytvářet veřejné recenze výrobků a služeb na webové stránce. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

8.2          Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání výrobků a služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující povinen při jakékoliv jejich změně neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3          Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zřízeného zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

8.4          Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

8.5          Kupující se zavazuje že pokud své uživatelské jméno a heslo sdělí třetí osobě/osobám, nebo nebude mít dostatečně silné heslo zabezpečující zákaznický účet proti vniknutí a třetí osoba/osoby sjednají u prodávajícího objednávky, které budou prodávajícím potvrzeny, po tomto zjištění musí Kupující Prodávajícího neprodleně kontaktovat a bude povinen zaplatit veškeré výlohy spojené s výrobou, balným a doručením výrobků Prodávajícímu.

8.6          Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než pět let, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek.

8.7          Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

9          Doručování písemností

9.1          Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2          Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách (info@houwood.cz) .

9.3          Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9.4          Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany Kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů.

 

10     Osobní údaje a jejich ochrana

10.1      Osobní údaje Kupujícího

Kupující podáním Objednávky souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a shromažďovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to za účelem plnění předmětu Smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající zpracovává a shromažďuje, a též je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním či shromažďováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Též Kupující podáním Objednávky souhlasí s vedením v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou pro zákonné povinnosti Prodávajícího.

10.2      Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající předává dopravci, kterému jsou osobní údaje Kupujícího předávány v rozsahu potřebném pro doručení objednaného zboží.

10.3      Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího v článku s názvem Ochrana soukromí.

 

 

11     Mimosoudní řešení sporů

11.1      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

11.2      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tímto není jakkoliv dotčeno právo kterékoliv ze stran řešit případný spor prostřednictvím obecných českých soudů dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudná řád, v platném znění.

 

12     Závěrečná ustanovení

12.1      Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2      Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.4      Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

12.5      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.6      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7      Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dnem 11. 1. 2022. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek je přístupná na internetových stránkách Prodávajícího. Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny, přičemž tímto není, jakkoliv dotčeno právo Prodávajícího vydat nové obchodní podmínky, jež se budou vztahovat na nově založené závazkové vztahy.

12.8      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.9    Přílohou obchodních podmínek  na internetových stránkách Prodávajícího je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.10   Kontaktní údaje Prodávajícího:
Patricie Houžvová
adresa sídla: Spojovací 348, 763 21 Slavičín
adresa pro doručování (kontaktní): Spojovací 348, 763 21 Slavičín
adresa elektronické pošty: info@houwood.cz
telefon: +420 725 120 246

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 11. 1. 2022

Příloha PDF: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - prodávající Patricie Houžvová