Česká výroba ze dřeva a korku | Doprava zdarma nad 700 Kč
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
14.12.2022
Vánoční pauza v době 16. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Milí zákazníci, čtvrtek 15. 12. je poslední den, kdy přijímáme objednávky s dodáním do Vánoc.*  Veškeré objednávky přijaté po tomto datu již nestíhám... číst celé
07.12.2022
Vánoční sleva na 20 drobných dárků
Už jen pár dní do Vánoc 🎄 A my si přichystaly dárek i pro vás, milí zákazníci! 20 zlevněných výrobků najdete v kategorii Dekorace a Dárky. Vyberte svý... číst celé
15.09.2022
Přijďte na BRDSKÉ STROMSÁZENÍ v sobotu 17. 9. 2022!
Zasaďte si spolu s rodinou nebo přáteli svůj ovocný strom v unikátní brdské krajině, na krásných Padrťských pláních! Jedná se o lokalitu, která byla... číst celé
Zobrazit všechny novinky
REKLAMAČNÍ ŘÁD


V případě reklamace nás kontaktujte na e-mail: info@houwood.cz a co nejrychleji ji s Vámi vyřídíme. 
Popište, prosím, co nejkonkrétněji problém se zbožím a přiložte fotografii.  

Podejte reklamaci co nejdříve od zjištění vzniku vady či nesrovnalosti. 
Při doručení poškozené zásilky či zjištění vady při doručení okamžitě řešte reklamaci s dopravcem / řidičem.
Nepřebírejte viditelně poškozenou zásilku. 

 

Tento článek obsahuje dva reklamační řády vystavené prodejci na webu www.houwood.cz: 1. Petr Houžva, následujíe 2. Patricie Houžvová.

REKLAMAČNÍ ŘÁD - prodejce Petr Houžva

I. Úvodní ustanovení

 1.  Tento reklamační řád je vystaven prodávajícím: Petr Houžva, Zalány 2, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Příbram, IČO: 07443552, tel. +420 725 120 249, e-mail: info@houwood.cz, www: www.houwood.cz.
  Při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 (dále jen „Prodávající“).

 

 1. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 2. Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 3. Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace
Zákazník může uplatnit reklamaci u Petra Houžvy, sídlem: třída Legií 549/18, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

 1. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, nebo poštou na doručovací adresu Zalány 2, Rožmitál pod Třemšínem 262 42, nebo emailem na adresu info@houwood.cz (doporučováno), nebo telefonicky na čísle +420 725 120 249. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem (fakturou).
 2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 3. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 4. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Informace o materiálu, z něhož je zboží vyrobeno, jsou uvedeny v popisu zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
 8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 níže). To neplatí:
 10. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 11. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
 12. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na:
- poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění,
- odření dřeva špatným zacházením (např. okopáním),
- nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
- vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.,
- na přirozenou změnu barvy dřeva,
- vady zboží, na které byla poskytnuta sleva,
- vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím,
- drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřeva a vzorníku nátěrů, u kterých je vždy uváděno, že se jedná o orientační zobrazení barev),
- vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená),
- zjevné vady zboží, které musí zákazník reklamovat přímo s dopravcem/přepravcem při převzetí zboží.

U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:

- Vadou výrobku není (platí pro výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi, země anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem, jiným typem materiálu anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny) nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk).

- Vadou výrobku není (platí pro výrobky z masivu) uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, lazur a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí.

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.

 

 1. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
 4. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně
  spotřebitele.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem
  o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 11. 01. 2022.

 

 


 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD - prodejce Patricie Houžvová

I. Úvodní ustanovení

 1.  Tento reklamační řád je vystaven prodávajícím: Patricie Houžvová, se sídlem Spojovací 348, 763 21 Slavičín, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Luhačovice, IČO: 09913823, tel. +420 725 120 246, e-mail: info@houwood.cz, www: www.houwood.cz.
  Při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 (dále jen „Prodávající“).

 

 1. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 2. Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 3. Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace
Zákazník může uplatnit reklamaci u Patricie Houžvové, sídlem: Spojovací 348, 763 21 Slavičín.

 1. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, nebo poštou na doručovací adresu Spojovací 348, 763 21 Slavičín, nebo emailem na adresu info@houwood.cz (doporučováno), nebo telefonicky na čísle +420 725 120 246. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem (fakturou).
 2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 3. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 4. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Informace o materiálu, z něhož je zboží vyrobeno, jsou uvedeny v popisu zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
 8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 níže). To neplatí:
 10. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 11. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
 12. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na:
- poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění,
- odření dřeva špatným zacházením (např. okopáním),
- nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
- vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.,
- na přirozenou změnu barvy dřeva,
- vady zboží, na které byla poskytnuta sleva,
- vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím,
- drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřeva a vzorníku nátěrů, u kterých je vždy uváděno, že se jedná o orientační zobrazení barev),
- vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená),
- zjevné vady zboží, které musí zákazník reklamovat přímo s dopravcem/přepravcem při převzetí zboží.

U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:

- Vadou výrobku není (platí pro výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi, země anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem, jiným typem materiálu anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny) nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk).

- Vadou výrobku není (platí pro výrobky z masivu) uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, lazur a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí.

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.

 

 1. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
 4. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně
  spotřebitele.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem
  o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 11. 01. 2022.